ใบขับขี่สากล

 ใบขับขี่สากล

  อินเตอร์เนชั่นแนล ไดร์ฟวิ่ง ไลเซนส์

 IDL-IAA.IN.TH

 เอกสารการขับรถระหว่างประเทศ

ออกโดยสมาคมยานยนต์นานาชาติSave

Save

Save

Save

Save

Check point for IDL

check point

ใบขับขี่สากล

ใบอนุญาตการขับรถระหว่างประเทศ มีคุณลักษณะที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้ด้วยกรอบสามมิติที่หุ้มบัตรไว้ อีกทั้ง ยังช่วยป้องกันและยืดอายุการใช้งานอีกด้วย

 เอกสารการขับรถระหว่างประเทศที่ออกโดย IAA ประกอบด้วยสองส่วน คือ บัตรพลาสติกและ หนังสือเอกสารการ   ขับรถระหว่างประเทศ ผู้ขับขี่ควรพกพาติดไว้ควบคู่กับใบอนุญาตเดิมตลอดเวลา

เรามีใบอนุญาต 4 ประเภท.

  • เอกสารการขับรถระหว่างประเทศ 1 ปี     2,500 บาท
  • เอกสารการขับรถระหว่างประเทศ 3 ปี     3,500 บาท
  • เอกสารการขับรถระหว่างประเทศ 10 ปี   4,500 บาท
  • เอกสารการขับรถระหว่างประเทศ 20 ปี   5,500 บาท
  • ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ        (EMS)             200 บาท
  • ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ       (DHL)              2,000 บาท
  • พิมพ์ใน 29 ภาษา
  • เป็นที่ยอมรับอย่างถูกต้องในประเทศต่างๆทั่วโลก

 

หากท่านต้องการสม้ครผ่านอีเมล์ ท่านสามารถสแกนเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF เซ็นต์ชื่อและส่งทางอีเมล์ พร้อมด้วยการสแกนใบอนุญาตขับขี่เดิม, พาสสปอร์ต, ภาพถ่ายสีหน้าตรง และใบนำฝากการโอนเงินThailand-idl

หากท่านต้องการเอกสารทางไปรษณีย์รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งโดยไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่างEMS for IDL-IAA /Thailand-idl

กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลของท่านในระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

 

ข้อกำหนดและรายละเอียด

  • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีลายเซ็นต์

. สำเนาด้านหน้าและด้านหลังใบอนุญาตขับขี่เดิมที่ยังไม่หมดอายุและยังไม่ถูกระงับ

. รูปถ่ายสีขนาดเท่ารูปถ่ายพาสสปร์อต (หรือสามารถมาถ่ายที่ออฟฟิศของเรา)

. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอทำเอกสารพร้อมเซ็นต์ชื่อ

. แสดงใบนำฝากการโอนเงินเพื่อยืนยันการชำระเงิน

. เมื่อเอกสารการขับรถระหว่างประเทศเสร็จสมบูรณ์เราจะติดต่อท่านเพื่อให้มารับที่ออฟฟิศ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือตามแต่ตกลง

 

Save

Save

Save

international drivers license / Thailand-idlใบอนุญาตนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่จากองค์การการประกันที่สำคัญทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้