International Drivers License Thailand Located in Phuket

iaathai

 เอกสารการขับรถระหว่างประเทศ

ที่ออกโดยสมาคมยานยนต์นานาชาติเป็นคำแปลของใบอนุญาต  ขับรถแห่งชาติซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่ ขับรถในต่างประเทศได้โดยไม่ต้องประสบปัญหากับอุปสรรคด้านภาษา จัดพิมพ์ 29 ภาษา รวมทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย อาหรับ จีน เยอรมันและญี่ปุ่น

IDL – IAA  THAILAND

หากคุณต้องการที่จะเช่ารถ เอกสารการขับรถระหว่างประเทศมีประโยชน์มาก ในความเป็นจริงในหลายประเทศท่านจะไม่สามารถเช่ารถได้หากไม่มีเอกสารการขับรถระหว่างประเทศ ซึ่งในยุโรปเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวได้มีการเรียกร้องให้มีการทำใบขับขี่เอกสารขับรถระหว่างประเทศซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก

สำนักงานของเราตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ตรงข้ามโฮมโปรฉลอง วิลล่ามาร์เก็ต ท่านสามารถสมัครผ่านอีเมล์, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือเข้ามาสมัครและขอคำแนะนำได้ด้วยตัวเอง

Contact us

EMS