"/>

ใบขับขี่สากล

เอกสารการขับรถระหว่างประเทศ ที่ออกโดยสมาคมยานยนต์นานาชาติเป็นคำแปลของใบอนุญาตขับรถแห่งชาติซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่จะขับรถในดินแดนที่แตกต่างกัน ในต่างประเทศได้โดยไม่ต้องประสบปัญหากับอุปสรรคด้านภาษาต่างๆ จัดพิมพ์ 29 ภาษารวมทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย อาหรับ จีน เยอรมันและญี่ปุ่น

idl travel

Posted by:

idl for travel

idl-travel

 Why Do You Need IDL For Traveling 

Before departure, you can obtain an International Driver’s License from IAA in Thailand        https://idl-iaa.in.th

Carry both your IDL and your Native Driver’s License with you at all times, since many countries have different driving rules.

IDL Traveling is The International Driver’s License is translated your state-issued driver’s license so you can show it to officials in foreign countries to help them interpret your native driver’s license.

Try to obtain a copy of the foreign country’s driving laws before you begin driving in that country.

idl-iaa booklet

 

IDL plastic card

 

 

Present your IDL to officials in foreign countries to help them interpret your native driver’s license.

It is an important document for those who are traveling overseas, closing any language barriers and communication gaps

IDL Traveling

If you rent a car, make sure you have your International Driver’s License ( IAA IDL Thailand)and have sufficient liability insurance.

 • If the drivers in the country you are visiting drive on the left side of the road, it may be prudent to practice driving in a less populated area of the destination country before attempting to drive in heavy traffic.
 • Always know the route you will be traveling. Have a good roadmap, and chart your course before beginning.
 • Use common road safety sense: Do not pick up hitchhikers or strangers, and be aware of your surroundings when entering or exiting your vehicle.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 

0

driving license

Posted by:

driving license

driving license

INTERNATIONAL DRIVER`S LICENSE THAILAND

if you would like to do everything through email, you can scan the completed and signed PDFapplication and send by email along with a scan of your current driver’s license, a scan of your passport, colour photograph, and bank deposit slip.

int driving license

HOW TO APPLY

If you choose to apply for your license by post, please post all the documents to us by Express mail to our address at the bottom of this page EMS THAILAND / driving license

Our online application process is easy  Simply complete the application form and provide:

1) a copy of the Passport.

2) a copy of your handwritten signature.

3) a copy of your native driver’s license. (Front & Back)

4) a colour photo. 

5) Bank deposit payment receipt

0

IDL_IAA

Posted by:

IDL_IAA

International Drivers License Thailand

Issued by International Automobile Association

IDL_IAA

is a translation of a native driver’s license which allows the motorist to drive in different territories without experiencing difficulties with various language barriers. It is printed in 29 languages including English, German, French, Spanish, Persian, Thailand, Russian,  Chinese, Arabic,   and ……… 

IDL_IAA/idl-iaa.in.th/IAA Thailand
IDL_IAA / ใบขับขี่สากล/IAA Thailand

consists of two parts, a plastic card, and a booklet like-passport. The motorist should carry both at all times, along with the original license.

idl-iaa booklet/IDL Traveling/IDL_IAA/iaathai/IAA Thailand/FAQidl-iaa cover/IDL_IAA/iaathaiIDL plastic card/IDL Traveling/IDL_IAA/iaathai/IAA ThailandIDL_IAA/iaathai

 

We have 6 types of licenses available.

 4- types is Booklet and Plastic Card

 • 1 Year IDL: 2,500 THB
 • 3 Years IDL: 3,500 THB
 • 10 Years IDL: 4,500 THB
 • 20 Years IDL: 5,500 THB

 4- types are the Only Booklet

 • 1 Year IDL: 2,000 THB
 • 3 Years IDL: 2,500 THB

and Cost for Express Mail 

 • Express Mail (Thailand) (EMS) 200 THB
 • Express Mail (International) (DHL) 1500 THB

Valid in most countries around the world.

 IDL-IAA

“No test required” You only need your valid driver’s license to apply!

Drive with confidence in almost any place in the world.

Rent a car, wherever you are.

Absolute Solution For Misunderstandings! No more misunderstandings with the local traffic authorities. They would easily see the real information translated into English. The only thing you need to do is to carry your original driver‘s license with you.

Available all over the world! As long as you have an original driver’s license from your own country you can use this document anywhere in the world.

Now you can easily search for your document! Have you forgotten your original driver’s license at home? No worries! In the case of an emergency, you can use our search on our website to find your driver’s license record. You can prove and present all the information anytime, anywhere!

     ———————– 

0

IDL Video

Posted by:

IDL Video

IDL Video

This is a Video Post  about International Driver`s License Thailand

IDL

The International Driver’s License is a Translation of your Official Government issued Native Driver’s License into 29 Languages, designed to be simple to use and easy to understand for both the English and Non-English Speaker.

It can be a useful advantage for Motorists who are Traveling overseas that are experiencing difficulties with various language barriers by showing it to the officials to help them better interpret your native driver’s license.
 
. Continue Reading →
0